Jr. Handler

Name Sire Dam JR Handler Owner Total Points # Wins #Places
Fetts Frank the Tank Wapejo Lt Dan Crazy  FCGD Fetts Pushing Up Daisy Ashley Fetter Jason Fetter 6 0 1